ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

АКЦИОНИ ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ
НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ СА ПРОЦЕНОМ РАЊИВОСТИ

Иницијатива за израду „Акционог плана адап­тације на климатске промене са проценом рањивости” проистекла је из активности гра­да Београда у регионалном пројекту „Адап­тација на климатске промене на подручју западног Балкана.” Реализацију пројекта фи­нансирала је немачка влада кроз сарадњу ГИЗ (Немачка организација за међународну сарадњу) и релевантних институција у неко­лико земаља у региону.

Актуелне прогнозе, за југоисточну Европу, већ предвиђају веће годишње температуре, већи број топлих дана током године (топлотни таласи и суше), промену падавина, учесталост екстремних догађаја и већу варијабилност климе, што ће утицати на квалитет живота у градовима у Србији.

Када је напољу топло
ПОПИЈ МЕ!

Када је јесен у граду
ЗАСАДИ МЕ!

Када цурим без разлога
САЧУВАЈ МЕ!